Nytt kurs om EPC for leverandører av byggtekniske tjenester

Kontorbygg_med_solpanelFå entreprenører deltar når kommunene utlyser anbud på EPC (Energy Performance Contracting). 30. mai arrangerer derfor Enova og KS et nytt kurs på Lillehammer med målsetting å få flere leverandører til å tilby dette konseptet.

Norske kommuner velger stadig oftere EPC (Energy Performance Contracting) som gjennomføringsmodell for energisparetiltak i sin bygningsmasse, men få entreprenører deltar i anbudsrundene.

Enova og KS inviterer derfor rådgivere, entreprenører og leverandører av tekniske tjenester til et nytt kurs om gjennomføringsmodellen EPC ved energieffektivisering i nye og eksisterende bygg.

Kurset vil gi innblikk i :

Energiråd Innlandet bistår med praktisk tilrettelegging av kurset.

Mer informasjon