Energisk på Ung@miljø 2012

2012_Ungmiljo_Hamar_logoUngdomskonferansen Ung@miljø ble arrangert på Hamar Katedralskole 26.- 27. oktober. Engasjerte ungdommer fra hele Innlandet var samlet for å finne ut hva de selv kan gjøre for å bidra til et bedre miljø.

Erfarne fagfolk bidro med gode innspill om miljøtips i hverdagen, hvordan ressursene kan utnyttes bedre og klær kan gjenbrukes og hvordan sosiale medier kan brukes på en god måte i miljøkampen. Miljøambassadørene inspirerte ungdommene med sitt foredrag Generasjon Grønn, og Ungt Entrepenørskap ga gode tips til hvordan de skal komme i gang med Solsikkeprosjekter, som er miljøprosjekter som settes i gang på hjemplassen i etterkant av konferansen.

Ung@miljø ble i år avholdt for andre gang. Første gang var på Gjøvik i 2011. Bak Ung@miljø står Energiråd Innlandet og Ungdomsrådet. Vi ønsker å takke våre støttespillere som har bidratt til å gjøre Ung@miljø 2012 mulig: NSB, Hedmark fylkeskommune, Hamar kommune, Fylkesmannen i Hedmark, Eidsiva, Interreg FEM.
Mer informasjon: