Stort miljøengasjement blant ungdom

Ung@miljø på Gjøvik 2011.Ungdommer vil ikke sitte med hendene i fanget og vente på at dystre miljøspådommer om framtiden slår til. I helgen var nærmere 60 ungdommer fra Hedmark, Oppland og Dalarna i Sverige samlet på Gjøvik.

Målet var å lære mer om hvordan de selv kan bidra til et bedre miljø og klima. Samtidig begynte de sine egne prosjekter der målet er å spre informasjon om emnet i sitt eget nærmiljø etter konferansen.

 Med slagordet "Ingen kan gjøre alt, alle kan gjøre noe" var det de små og enkle bidrag konferansen Ung@miljø hadde fokus på. Nettopp dette var derfor utgangspunktet for de faglige aktivitetene under konferansen. Ungdommene som deltok viste stort engasjement for hvordan de selv kan bidra i klimakampen, og var opptatt av å komme i gang med endringer i sin egen hverdag raskest mulig.

- Klima- og miljøspørsmål blir lett så alt for store og uhåndterlige til at vi greier å se hva vi selv kan gjøre. Ung@miljø skal inspirere til praktisk handling, forteller prosjektleder Barbro Nordby fra Energiråd Innlandet, som står bak konferansen. Målet er at konferansen skal arrangeres årlig, annenhver gang i Hedmark og Oppland.

Stort faglig spenn

En rekke regionale aktører bidro med workshops på Ung@miljø, blant annet Vitensenteret Innlandet, Hamar Naturskole, Eidsiva Energi, Hedmark Trafikk og Opplandstrafikk. I tillegg deltok også store aktører som WWF Norge og Statkraft. Det faglige spennet strakk seg fra temaer som kollektivtrafikk og elbiler til problemstillingen med utbygging av grønn energi mot naturvernhensyn.

Ungdommene deltok aktivt i diskusjoner og konkurranser gjennom hele helgen. Det var også en debatt der ungdomspolitikere fra regionen diskuterte ulike miljøtema, og Natur og ungdoms leder Ola Elvevold deltok både med foredrag og som ordstyrer i debatten.

Langsiktighet

I løpet av helgen startet ungdommene egne prosjekter, Solsikkeprosjektene, som de skal gjennomføre når de kommer hjem fra konferansen. Prosjektene skal bidra til at flere i deres eget nærmiljø lærer mer om hvordan de kan bidra i klimakampen.

Ungdommene hadde mange gode ideer til Solsikkeprosjekter: Fast klesbyttedag på skolen, å få alle videregående skolene i fylket til å innføre kildesortering, og å jobbe mot myndighetene for å få Innlandskortet for ungdom til også å omfatte tog var blant de prosjektene som ble igangsatt på konferansen. En gruppe ønsker også å gjennomføre en utendørs leir for ungdom til vinteren under navnet "Uten luksus".

Offisiell åpning med Frikar

Ung@miljø støttes av en rekke offentlige og private aktører. På åpningen deltok blant annet representanter fra Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune, og den offisielle "snorklippingen" ble foretatt av ordfører Bjørn Iddberg fra Gjøvik kommune. Dansekompaniet Frikar bidro til en variert og spennende åpning.

- Det viktigste er å vekke interessen for miljøet og at ungdommene lærer hva som kan gjøres i egen hverdag og der du bor. Utvikler deltakerne på Ung@miljø engasjement, entusiasme og kompetanse innen miljø- og klimaspørsmål, er frøet sådd for framtiden, understreker Barbro Nordby.

Mer informasjon