ung@miljø får støtte fra Pangeas Miljøfond

Barbro Nordby fra Energiråd Innlandet med gavesjekken fra Pangeas Miljøfond til miljøkonferansen ung@miljøMiljøkonferansen ung@miljø får 75 000 kroner i støtte fra Pangeas Miljøfond. Konferansen har som målsetting å skape økt engasjement for miljø- og klimaspørsmål blant ungdom i Innlandet.

ung@miljø retter seg mot ungdom i alderen 16 til 19 år i Hedmark og Oppland. Energiråd Innlandet arbeider sammen med en ungdomsgruppe for at konferansen skal bli best mulig tilpasset aldersgruppen. Gjennom engasjerende foredrag og workshops vil deltakerne lære mer om klimautfordringene, og om hvordan de selv kan bidra til å skape et bedre miljø. I løpet av helgen vil det også bli konserter og sosiale aktiviteter.

Støtten et viktig bidrag til konferansen

Bellonas leder Frederic Hauge og styreleder Ingrid Stange i Pangea sto for utdelingen av miljøprisen på Hafslunds miljøfestival i FrognerparkenBarbro Renland Nordby i Energiråd Innlandet er prosjektleder for ung@miljø , og mottok prisen på Hafslunds miljøfestival for barn i Frognerparken på søndag. – Dette er et viktig bidrag til konferansen, som er den første i sitt slag i Norge, sier Renland Nordby. Miljøorganisasjonen Bellona har sittet i juryen for tildelingen, og prisen ble delt ut av Bellonas leder Frederic Hauge.

Midlene fra Pangeas Miljøfond har ikke bare økonomisk betydning. – Å få denne prisen er en stor motivasjon og en bekreftelse fra tunge aktører innen miljø om at andre også synes konferansen er et spennende og viktig tiltak for å bidra til gode miljøholdninger hos ungdom, avslutter Renland Nordby.

I tillegg til støtten fra Pangea får ung@miljø også av støtte fra Oppland fylkeskommune, Eidsiva Energi og Enova.

Midler fra grønt kredittkort

Pangeas Miljøfond har som formål å yte støtte til miljøprosjekter som bidrar til å spre kunnskap om miljø og redusere menneskets miljøbelastning. Fondet er et samarbeid mellom Pangea AS og miljøorganisasjonen Bellona, og har spesielt fokus på lokale prosjekter som bidrar til et renere og bedre lokalmiljø for den kommende generasjon.

Midlene i fondet kommer fra Norges første "grønne kredittkort" Pangea Ecocard. For hver gang kortet brukes settes det av 1 prosent av handlebeløpet til miljøfondet. På denne måten bidrar kortbrukeren positivt for miljøet uten at det koster noe ekstra.

Mer informasjon

Sist oppdatert 18. oktober 2014

Utskrift