Slik får vi mer energieffektive bygg

Enova og KS inviterer politikere, administrative ledere og fagmedarbeidere i kommuner og fylkeskommuner til kurs om energieffektivisering ved nybygg, oppgradering av eksisterende bygg og fornyelsesprosjekter

Dato: 29. mai 2012
Sted: Lillehammer
Målgruppe:     Politikere, administrative ledere og fagmedarbeidere i kommuner og fylkeskommuner

Myndighetene har signalisert passivhusnivå er som ny byggstandard fra 2015. Samtidig er det viktig å ta tak i eksisterende bygningsmasse. Gjennom kurset ønsket Enova å bidra til at kommuner og fylkeskommuner tar en innovativ og ledende rolle for å gjøre passivhusstandard til et naturlig valg ved nybygg og større rehabiliteringer, og gi dem en innføring i energisparekontrakter - en god løsning med lav risiko for å få gjennomført energieffektiviseringstiltak i store bygningsmasser.

Kursets hovedtemaer var:

  • EPC (Energy Performance Contracting) – hvordan få gjennomført energieffektiviseringstiltak med garantert innsparing og liten risiko
  • Passivhusstandard ved nybygg og rehabilitering.
    Dette blir forskriftskrav om få år – hvordan gjennomfører vi slike tiltak i praksis?
  • Fornybare og forenklede varmeløsninger for passivhus
  • Ferdig levert varme med forutsigbar kostnad

Mer informasjon

Sist oppdatert 18. oktober 2014

Utskrift