Valg av informasjonsaktiviteter

Prioriter de mest effektive informasjonstiltakene (foto: iStock).De fleste kommuner har begrensede ressurser til å gjennomføre informasjonstiltak. Det er derfor viktig å velge aktiviteter som gir et best mulig resultat og når flest mulig ut i målgruppen fra de ressursene som er tilgjengelige.

Ved å velge ut de områdene som gir størst effekt i forhold til ressursinnsatsen, vil kommunen kunne utnytte ressursene best mulig. Det er samtidig viktig å huske at lite ressurskrevende aktiviteter ikke alltid gir god kommunikasjonseffekt, og dermed er de heller ikke effektive.

Aktiviteter som innebærer direkte dialog med målgruppen, og der målgruppen selv blir direkte engasjert, er generelt de som gir best effekt. Eksempel på dette kan være møter og personlig kontakt, "energidag" på torget med utstillinger og konkurranser etc.

Samarbeid med nabokommunene

Når det gjelder kommunikasjon og aktiviteter rettet mot innbyggere og bedrifter i kommunen vil svært mange budskap som skal formidles være det samme for nabokommunene. Det kan være mye å hente på å samarbeide om dette på tvers av kommunegrensene.

Gjennom samarbeid vil kommunen spare kostnader og ressurser til planlegging og gjennomføring, få bredere kompetanse å spille på, og budskapet kan forsterkes gjennom bruk av flere kanaler.

Gjenbruk andres gode ideer!

Flere kommuner i Innlandet og i Norge har lenge jobbet aktivt med energi- og klimaarbeid. Disse har gjennomført en rekke aktiviteter som i stor grad kan gjenbrukes av andre kommuner. I Sverige har de jobbet aktivt med dette i mer enn 1 år, og her kan det også være gode ideer å hente.

Det finnes en rekke europeiske og nasjonale tiltak der kommunen kan melde seg inn som deltaker og få tilgang til et ferdigdefinert opplegg og gratis materiell. Eksempler på slike tiltak er Earth Hour og Mobilitetsuka/Bilfri dag, som begge arrangeres årlig.

Sist oppdatert 16. juli 2015

Utskrift