Barn og sykling

Det er viktig at barna er trygge på å sykle før de slippes alene ut i trafikkenSykkelen er barnets første kjøretøy. For å gjøre sykling til en trygg aktivitet kreves det både ferdigheter og kunnskap. Ferdighetene kommer gjennom øvelse og erfaring. Både skole og foreldre har en viktig rolle i å bidra til kunnskap om trafikkvett og sikker adferd i trafikken.

Når kan barna sykle på egen hånd?

Det er vanskelig å si noe bestemt om fra hvilken alder det er trygt å la barnet ferdes alene i trafikken. Som en retningslinje angir Trygg Trafikk at dette først bør skje i 10-12-årsalder. De påpeker imidlertid at det viktigste er å vurdere hvilken mestringsevne, erfaring og modenhet barnet har.

Det er viktig at barnet behersker sykkelen godt for å kunne håndtere uforutsette situasjoner, og at de har trent nok på å sykle i trafikken sammen med en voksen. Det lokale trafikkmiljøet må også tas med i vurderingen.

Lær barna å ferdes trygt i trafikken

Gode vaner læres i de første leveårene. Det er viktig at du som forelder går foran med et godt eksempel. Dette gjelder både bruk av hjelm og gjennom å utvise fornuftig og trygg adferd i trafikken.

Barn er ofte impulsive og overvurderer sin egen og andres dyktighet i trafikken. Det er for eksempel vanskelig for barn å vurdere fart og avstand, og hvor lang strekning en bil trenger for å stoppe. Det er derfor viktig å lære barna å utvise forsiktighet og respekt overfor gående og medtrafikanter.

Gi barna gode vaner

Ved å ta i bruk sykkelen oftere overfører du også gode mosjons- og miljøvaner til dine barn. Dersom du sykler eller går sammen med dem til skole og fritidsaktiviteter får du en god anledning til å lære dem trafikkreglene og gjøre dem trygge i trafikken. Samtidig er de fysisk aktive og får gode transportvaner.

For små barn finnes det i dag gode løsninger med hengere som enkelt kan festes på sykkelen.

Sykling og skole

Reglene om fra hvilket klassetrinn elevene får lov til å sykle til skolen varierer fra skole til skole. Enkelte skoler stiller også krav til at elevene må ha bestått en sykkelprøve før de får lov å sykle til skolen.

I Kunnskapsløftet stilles det kompetansemål om opplæring i trygg bruk av sykkel i 4.-7. klassetrinn. Opplæringen omfatter både kunnskap om trafikkreglene og praktiske sykkelferdigheter. Det er en fordel om skolen og foreldrene samarbeider om denne opplæringen.

Huskeregler barn og sykling

Barn må få grundig opplæring før de kan begynne å sykle i trafikken, både innen teori, sykkelferdigheter og sykling i trafikken. Her er noen nyttige huskeregler:

Mer informasjon