Kommunale energi- og klimarådgivere

De kommunale energi- og klimarådgiverne gir råd om energieffektivisering, energibruk og klimapåvirkning til bl.a. husholdningerI Sverige spiller kommunale energi- og klimarådgivere en nøkkelrolle i arbeidet med energieffektivisering, energibruk og klimapåvirking. De bidrar til at energirådgivingen kommer så nærme brukerne som mulig.

Energi- og klimarådgivernes oppgave er å gi upartiske råd til husholdninger, bedrifter og lokale organisasjoner. Rådgivningen skal formidle lokalt og regionalt tilpasset kunnskap om energieffektivisering, energibruk og klimapåvirkning. Også transportspørsmål er dekket av tjenesten.

Innbyggere og næringsliv kan stille spørsmål om alt fra hvordan energikostnadene kan reduseres, endring av oppvarmingssystem, etterisolering, bytte av vinduer og dører, belysning med mer. Energi- og klimarådgiverne gir veiledning om stalige støtteordninger og finansieringsmuligheter. De gjennomfører også lokale aksjoner som skal øke folks bevissthet om energi- og miljøspørsmål.

Tjenesten støttes faglig av de regionale energikontorene og økonomisk av den statlige Energimyndigheten.

Mer informasjon om ordningen

Sist oppdatert 18. oktober 2014

Utskriftsvennelig versjon