Gode eksempler på energitiltak i kommuner

Her finner du lenker til gode eksempler på tiltak kommuner i Norge har gjennomført innen energieffektivisering og omlegging til fornybar energi.

Planarbeid og tilrettelegging

Miljøsertifisering

Energieffektivisering i bygg

Se flere eksempler under gode eksempler på yrkesbygg og fremtidens bygg (lavenergi-, passiv- og plusshus).

Energiomlegging

Se flere eksempler under gode eksempler på yrkesbygg.

Energieffektive bygg

Se flere eksempler under gode eksempler på yrkesbygg og fremtidens bygg.

Reduksjon av utslipp fra transport

Informasjon og holdningsskapende arbeid