Spar energi på gården

Det er mye energi og dermed penger å spare på å energieffektivisere gårdsdriften. Mye kan gjøres med relativt enkle tiltak.Det går med mye energi til gårdsdrift, spesielt dersom man driver med dyr eller grønnsaker. Å ha et bevisst forhold til sitt energiforbruk og igangsette enkle tiltak kan raskt medføre en innsparing på 10-15 %. Dette gir merkbare reduksjoner i kostnadene, og bidrar samtidig til et bedre miljø.

Energi kan spares både på oppvarming, drift av anlegg og ved bruk av kjøretøy. På de fleste områder er det mange enkle tiltak som kan gjennomføres raskt og uten store kostnader. Det lønner seg alltid å starte med disse.

Med "energieffektiv" tenker vi vanligvis på å bruke mindre energi. Men det kan også innebære å få mer igjen for den mengden energi man bruker, det vil si å utnytte energien bedre.

Bedre vaner er første skritt

Energismarte vaner er første steg på veien til energisparing. Det kan dreie seg om enkle tiltak som å:

Det er også en rekke større tiltak som kan gjennomføres i bygg, som koster noe mer i investeringer. Dersom du har eldre bygg med store varmetap, kan dette likevel lønne seg.

Kjør drivstoff-økonomisk

Økokjøring er ikke noe som bare gjelder for personbiler. Også ved bruk av større kjøretøy kan de fleste sjåfører spare 15-20 % drivstoff ved å legge om kjørestilen. Dette blir fort tusenlapper.

I tillegg til selve kjørestilen vil det også lønne seg å planlegge bruk av kjøretøyer for å få kortere kjørelengde.

Nye arbeidsmetoder og verktøy

Det finnes også en rekke mer komplekse tiltak som bør vurderes. Gjenbruk av varme fra fjøs til oppvarming av andre bygg på gården er et eksempel på dette. Omlegging av foringssystemer, installasjon av gulvvarme for å redusere totalt oppvarmingsbehov er andre.

Hva som vil lønne seg for din gård avhenger av størrelse på gården, type drift, standarden på bygg og utstyr og en rekke andre faktorer. Hvilke tiltak som er aktuelle og lønnsomme må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Mer informasjon