Energi i bygg - fra teori til praksis

Energibruken i bygg kan reduseres betraktelig, og kravene til nye bygg blir stadig strengere.  Fokus på energieffektivitet ved nybygg - spesielt passivhus - samt praktiske utfordringer ved energibruk i bygg var tema for fagdagen.

Dato: 18. april 2011
Sted: Gjøvik
Målgruppe:     Studenter, elever og lærere innen byggfag ved høgskolen og fagskolen

I tillegg til det faglige innholdet ble det også holdt en miniutstilling der tjenester og produkter innen energieffektivisering i bygg ble presentert.

Fagdagen ble arrangert i regi av linjeforeningen ING:a ved Høgskolen i Gjøvik, i samarbeid med Norsk VVS-forening Hedmark/Oppland og Energiråd Innlandet.

Presentasjoner fra fagdagen

Bilder fra fagdagen

I innlegget fra Blakstad videregående skole fikk tilhørerne vite mer om erfaringene skolen har med å bygge passivhus
Bård Buer og Sigurd Ødegård fra Blakstad videregående skole fortalte om skolens erfaring med å bygge passivhus. Her sammen med Gaute Gangås fra Energiråd Innlandet (i midten).
  
Karl Even Lande fra Syljuåsen snakket om energiutfordringene i byggbransjen
Karl Even Lande fra Syljuåsen snakket om energiutfordringene i byggbransjen.
  
Knut Olav Knudsen fra VVS-foreningen presenterte vannbårne systemer for oppvarming.
Knut Olav Knudsen fra VVS-foreningen presenterte vannbårne systemer for oppvarming.
  
Roy Peistorpet fra SEEN Nordic snakket om energimerkeordningen som ble innført i 2010
Roy Peistorpet fra SEEN Nordic snakket om den nye energimerkeordningen som ble innført i 2010.
  
Det var også en fagutstilling der det ble presentert tjenester og produkter innen energieffektivisering av bygg.
Det var også en fagutstilling der det ble presentert tjenester og produkter innen energieffektivisering av bygg.