Seminar: På vei mot et bærekraftig samfunn, 05.04.2016

Hvordan ser framtidens lokalsamfunn ut? Bærekraftighet og reduksjon av klimagassutslipp er sentralt i dagens arealplanlegging. I samarbeid med idealister har Hurdal kommune tenkt langsiktig og ambisiøst, og har som mål å bli Norges første plussamfunn innen 2025.

Vil du vite mer om hvordan din kommune kan få til det samme? Seminaret ga interessante erfaringer fra Hurdal og muligheten for omvisning i Hurdal økolandsby.

Dato: 5. april 2016
Sted: Hurdal
Målgruppe:     Lokalpolitikere og kommuneadministrasjon i Innlandsregionene i Norge og Sverige, engasjerte aktører fra byggebransjen, og ildsjeler med gode prosjektideer

Presentasjoner

Seminaret er en del av Interregprosjektet ecoINSIDE, et treårig prosjekt der målsettingen er å fremme klimadrevet tilvekst i Indre Skandinavia innen solenergi og energisystemer, håndtering av restressurser og bæerkraftige bygg.

Sist oppdatert 22. april 2016

Utskrift