Bli inspirert av Grønne Barnebyer

En Grønn Barneby tar barn og unges miljøengasjement på alvor gjennom å tilrettelegge for miljøprosesser der de kan delta En Grønn Barneby er en by som tar barn og unges miljøengasjement på alvor gjennom å tilrettelegge for miljøprosesser med barn og unge som aktører. For å være kvalifisert som Grønn Barneby må barn og unge i alle aldre mobiliseres og aktiviseres i miljøtiltak.

Begrepet Grønn Barneby ble introdusert av Blekkulfs Miljødetektiver ved årtusenskiftet, med bakgrunn i at de hadde åtte miljøønsker for byene vi bor i. Målet var at bevisste miljøvalg tatt av barn og unge selv skulle bidra til å gjøre hverdagen mer bærekraftig. Blekkulf utfordret Oslo til å bli Norges første Grønne Barneby, noe de ble i 2001. Til sammen 8 byer – tilsvarende Blekkulfs antall armer - ble utfordret og godkjent de påfølgende årene.

Krav til Grønn Barneby

Miljøagentene stilte 8 krav til byene som skulle kunne kalle seg en Grønn Barneby:

 1. Barn har rett til ren luft
 2. Barn har rett til rent vann
 3. Barn har rett til ren natur
 4. Barn har rett til grøntområder rundt seg
 5. Barn har rett til å klatre i trær
 6. Barn har rett til trygge sykkelstier
 7. Barn har rett til å oppleve naturgleder slik mor og far gjorde
 8. Barn har rett til grønne barnehager og grønne skoler

Bli en foregangskommune – velg en grønn barneprofil

Miljøagentene jobber ikke lenger aktivt med prosjektet Grønn Barneby. Det finnes derfor ikke lenger noen godkjenningsordning for å bli Grønn Barneby. Konseptet er likevel så godt at det er verdt å videreføre. Flere av de godkjente byene har fortsatt aktiviteter gående på området.

Dersom din kommune ønsker å være en foregangskommune innen holdningsskapende arbeid rettet mot barn og unge innen energi og miljø, er det mange gode ideer å hente fra de byene som har vært eller er Grønn Barneby.

Trondheim kommune - en ekte Grønn Barneby

Trondheim kommune har vært Grønn Barneby siden 2003, og jobber fortsatt aktivt med dette. Gjennom prosjektet vil kommunen legge til rette for at barn og unge selv ønsker å delta i miljøarbeidet i byen. Prosjektet "Trondheim som Grønn Barneby" skal inspirere, motivere og støtte barnehager og skoler til videre bærekraftarbeid for å møte miljøutfordringene, Slik at barn og unge selv kan delta i en samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet og livsgrunnlag.

Aktiviteter Trondheim kommune tilbyr sine barnehager og skoler:

 • Setter skolene og barnehagene i kontakt med organisasjoner og selskaper som arbeider med miljøspørsmål
 • Besøker barnehager og skoler som ønsker hjelp til å starte/komme videre i miljøarbeidet
 • Arrangerer kurs som gjør de ansatte i skolene og barnehagene dyktigere i arbeidet med miljøspørsmål i opplæringen
 • Arrangerer nettverksamlinger for de ansatte i skolene og barnehagene som er sertifisert eller ønsker å sertifisere seg med Grønt Flagg
 • Tilbyr skolene/barnehagene interessante og spennende undervisningsopplegg som kan benyttes i opplæringen

Ålesund kommune ble Grønn Barneby i 2006, og opprettet blant annet Barnas kommunestyremøte der delegater fra hver barneskole deltok. De arrangerte Grønn Barneby-dag i byen og organiserte Gåbuss-aksjon for å redusere bruk av bil til å frakte barna til skolen med.

Mer informasjon

Sist oppdatert 18. oktober 2014

Utskriftsvennelig versjon