Frokostseminar: Kombiløsninger med sol/ved til vannbåren oppvarming

Frokostseminaret tok for seg erfaringer med løsninger som kombinerer sol og ved til oppvarming i boliger med vannbårne oppvarmingssystemer.

Dato: 21. mai 2015
Sted: Jaren
Målgruppe:     Entreprenører, rørleggere, elektrikere, arkitekter og boligeiere

Presentasjoner fra fagdagen

Seminaret er en del av «KOSIBO», et pilotprosjekt om kombinasjon av sol og ved til vannbåren oppvarming i boliger, støttet av Husbankens kompetanseproram.